اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در نظر دارد اجراي عمليات پروژه های نهالکاری در مناطق بیابانی " /> اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در نظر دارد اجراي عمليات پروژه های نهالکاری در مناطق بیابانی " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهي مناقصه عمومی -«یک مرحله ای» - شماره7/ب/94 - 103/0/FRW
پیشخوان روزنامه ها
آمار بازدید
بازدید روز : 11009
بازدید کل : 608584
آخرین بروزرسانی:
3 اسفند 1398 ساعت 13:47
بازدید : 545 30 آذر 1394 ساعت 10:5 شماره :39359

آگهي مناقصه عمومی -«یک مرحله ای» - شماره7/ب/94 - 103/0/FRW
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در نظر دارد اجراي عمليات پروژه های نهالکاری در مناطق بیابانی ملارد(مبلغ پایه 3800 میلیون ریال) و ورامین( مبلغ پایه 2350 میلیون ریال) را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت (کشاورزی و منابع طبیعی پایه 5) و یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی( پایه 8 «پیمانکاری حقوقی با رشته امور بیابان » ).واگذار نمايد. پيمانكاران واجد شرايط  شركت در مناقصه  با توجه به آزاد بودن ظرفیت کاری می توانند برای دریافت اسناد مناقصه بعد ازانتشار نوبت دوم آگهی از ساعت 9:00 تا 12:00 به استثناء روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل  به آدرس : خيابان استاد مطهري ،  جنب باشگاه بانك سپه ، پلاك 43 ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون مناقصات مراجعه نمايند .     
سایر اطلاعات مورد نیاز در اسناد مناقصه بصورت مشروح ذکر شده است.
ضمانت شرکت در مناقصه بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی،به ترتیب  مبلغ 20 میلیون ریال(جهت پروژه ملارد) و 15 میلیون ریال(جهت پروژه ورامین) اخذ خواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهاد ها دو ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت است.
هزينه آگهي به عهده برنده مناقصـه مي باشد.
مهلت  تحویل اسناد: 1394/10/23 ساعت 12
تاریخ بازگشائی پیشنهاد قیمت:  10/26 /1394 (پروژه ملارد) و 1394/10/27 (پروژه ورامین)-ساعت9
تلفن تماس : 9 ـ 88426986 داخلي 185

                
                
                                   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :