پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مناقصات
آمار بازدید
بازدید روز : 21346
بازدید کل : 1855270
آخرین بروزرسانی:
6 آذر 1400 ساعت 9:32
مناقصات

 

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 08/06/1400 می باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ پایه

(میلیون ریال)

شماره فراخوان

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مهلت زمانی دریافت اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی پاکات / ساعت

1

تأمین 15 دستگاه خودرو جهت اداره کل و شهرستان­های تابعه

12996

2000004141000020

650

14/06/1400 ساعت19:00

25/06/1400 ساعت12:00

27/06/1400

ساعت8:00

 

_هزینه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.

_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: تهران بزرگراه شهید نواب صفوی- بالاتر از میدان جمهوری اسلامی- خیابان شهید کلهر غربی پلاک 246 تلفن 66906443

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 05/05/1400 می باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ پایه

(میلیون ریال)

شماره فراخوان

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

مهلت زمانی دریافت اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی پاکات / ساعت

1

پروژه­ اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنلگکاری سنواتی دارآباد، یوردچشمه، رحمان آباد، وردیج شهرستان تهران و شمیرانات

14860

2000004141000012

743

11/05/1400 ساعت12:00

23/05/1400 ساعت9:00

24/05/1400

ساعت8:00

2

پروژه­ اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنلگکاری سنواتی رودک، هزاردره و زردبند شهرستان شمیرانات

13314

2000004141000013

670

11/05/1400 ساعت12:00

23/05/1400 ساعت9:00

24/05/1400

ساعت8:00

3

پروژه­ اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنلگکاری سنواتی افجه، لوارک و هنزا شهرستان شمیرانات

9968

2000004141000014

499

11/05/1400 ساعت12:00

23/05/1400 ساعت9:00

24/05/1400

ساعت8:00

4

پروژه عملیات گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان های استان تهران

86000

2000004141000015

4300

11/05/1400 ساعت12:00

24/05/1400 ساعت9:00

25/05/1400

ساعت8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_هزینه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.

_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: تهران بزرگراه شهید نواب صفوی- بالاتر از میدان جمهوری اسلامی- خیابان شهید کلهر غربی پلاک 246 تلفن 66906443

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737

چاپ | ارسال به ديگران  |